Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

Με 1.980 ευρώ η εξαγορά ενός έτους στρατιωτικής θητείας

Τα 1.980 ευρώ θα είναι τουλάχιστον έως και τον Ιούνιο του 2011 (οπότε θα αναπροσαρμοστούν τα όρια των ημερομισθίων της ΕΓΣΣΕ) το κατώτατο ποσό για την εξαγορά 1 χρόνου στρατιωτικής θητείας στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Αυτό αποσαφηνίζει εγκύκλιος που εξέδωσε το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ με αφορμή την παροχή έκπτωσης 30% την οποία δίνει ο ασφαλιστικός νόμος σε όσους ασφαλισμένους θεμελιώνουν το 2011 συνταξιοδοτικό δικαίωμα και αναγνωρίσουν το χρόνο της στρατιωτικής θητείας τόσο για θεμελίωση όσο και για την προσαύξηση της σύνταξης.

Η έκπτωση αυτή καθιερώθηκε επειδή η εξαγορά της στρατιωτικής θητείας είναι από τις ακριβότερες αναγνωρίσεις (το 20% του συντάξιμου μισθού για κάθε μήνα και με ελάχιστο ποσό στο 20% του 25πλάσιου του κατώτατου ημερομισθίου).

Ειδική έκπτωση, ωστόσο, δεν προβλέπεται για τις άλλες αναγνωρίσεις συμπεριλαμβανομένης και της εξαγοράς του πλασματικού χρόνου για τη γέννηση παιδιού (1 έτος για το πρώτο, 3 για τα δύο και 5 για τα 3) που θεσπίζει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με το νομοσχέδιο για το ΣΕΠΕ.

Πρώτο παράδειγμα
Ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011 με αναγνώριση 1 έτους στρατιωτικής υπηρεσίας. Αν οι αποδοχές του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησής του, πριν από την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης ανέρχονται σε 1.500 ευρώ, το ποσό εξαγοράς στρατιωτικής υπηρεσίας θα ανέλθει σε 10,006 ανά ημέρα: (15006: 30 X 20% = 10,006) και μετά τη μείωση του 30% σε 7,006 ανά ημέρα: (10,006 X 30% = 3,006 και 10,006 - 3,006 = 7.006) και για την αναγνώριση 1 έτους στρατιωτικής υπηρεσίας, 2.520 ευρώ: (7,006 X 360 =2.520,006).

Δεύτερο παράδειγμα
Ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2011, με αναγνώριση 1 έτους στρατιωτικής υπηρεσίας. Αν οι αποδοχές του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησής του πριν από την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης ανέρχονται σε 1.050 ευρώ, το ποσό της εξαγοράς της στρατιωτικής υπηρεσίας, θα ανέλθει σε 7,00 ευρώ ανά ημέρα: (1.050 ευρώ: 30 ημέρες X 20% =7,006) και μετά τη μείωση του 30% σε 4,906 ανά ημέρα: (7,006 X 30% = 2,106 και 7,006 - 2,106 = 4,906) και για την αναγνώριση 1 έτους στρατιωτικής υπηρεσίας, 1.764 ευρώ (4,906 X 360 = 1764,006).

Όμως, επειδή το παραπάνω ποσό (1764 ) υπολείπεται του ποσού των 1.980 ευρώ, ποσό που προκύπτει αν ο υπολογισμός γίνει επί του 25πλάσιου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη (δηλ. 33,04 Η.Α.Ε. X 25: 30 ημέρες X 20% = 5,506 ανά ημέρα και 5,506 X 360=1.980,006 το έτος) θα πρέπει, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, να καταβληθεί το μεγαλύτερο ποσό δηλαδή το ποσό των 1.980, για 1 έτος αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας ή 5,506 για κάθε ημέρα αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας.

«Κλειδί» το έτος θεμελίωσης και η ηλικία
Προκειμένου να εξεταστεί το αίτημα της αναγνώρισης από τις υπηρεσίες εσόδων, οι υπηρεσίες απονομών συντάξεων του ΙΚΑ θα αποστέλλουν υπηρεσιακό σημείωμα στο οποίο θα προσδιορίζουν την ημερομηνία θεμελίωσης. Ο προσδιορισμός της ημερομηνίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος είναι κρίσιμος δεδομένου ότι «για όσους θεμελιώνουν μέχρι 31-12-2010 δεν ισχύουν οι νέες διατάξεις, ενώ σ΄ αυτούς που θα θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011 έως 31-12-2014 παρέχεται έκπτωση 30% και σε όσους θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά, παρέχεται έκπτωση 50%». To ποσοστό των εισφορών για την αναγνώριση στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ είναι 6% (3% του εργοδότη και 3% του ασφαλισμένου) ενώ ο ασφαλισμένος, για να λάβει σύνταξη με αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής θητείας, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας του (εξαιρούνται οι αναπηρικές συντάξεις).