Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

Σύνταξη νωρίτερα έως 4 έτη με εξαγορά θητείας και ανεργίας

Εως και 4 χρόνια ασφάλισης μπορούν να «κερδίσουν» -και να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα- οι ελεύθεροι επαγγελματίες εξαγοράζοντας το χρόνο της στρατιωτικής θητείας (και μάλιστα με διπλή έκπτωση) και της ανεργίας (κενά ασφάλισης). Εγκύκλιος που εξέδωσε ο ΟΑΕΕ διευκρινίζει ότι όσοι θεμελιώνουν από φέτος έως και το 2014 συνταξιοδοτικό δικαίωμα και καταβάλλουν εφάπαξ το ποσό της εξαγοράς της στρατιωτικής τους θητείας θα έχουν έκπτωση 30% με βάση το νέο Ασφαλιστικό νόμο και επιπλέον 15% (δεύτερη έκπτωση) εφόσον καταβάλλουν εφάπαξ το ποσό.

Παράδειγμα
Ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2012 με αναγνώριση 1 έτους στρατιωτικής υπηρεσίας: Αν οι εισφορές του κλάδου σύνταξης στην κατηγορία που έχει υπαχθεί κατά την ημερομηνία της αίτησης ανέρχονται σε 315,59 ευρώ, το αρχικό ποσό της εξαγοράς της στρατιωτικής θητείας θα είναι 3.787,08 ευρώ και μετά τη μείωσή του (κατά 30%) 2.650,96 ευρώ. Αν αποφασίσει να το καταβάλει εφάπαξ, θα γίνεται έκπτωση 15% και το τελικό ποσό θα είναι 2.253,32 ευρώ. Σημειώνεται ότι η έκπτωση για την εξαγορά της στρατιωτικής θητείας θα είναι 50% για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2015 και μετά.

Περιορισμοί
1. Το μηνιαίο ποσό της αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας μετά την έκπτωση δεν μπορεί, ωστόσο, να υπολείπεται του 20% επί του εκάστοτε ισχύοντος 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (165,20 ευρώ με όσα ισχύουν έως και τον Ιούνιο). Εάν μετά τις εκπτώσεις έχουμε τελικό ποσό π.χ. 156 ευρώ τότε η αναγνώριση της στρατιωτικής υπηρεσίας θα γίνει με το ποσό των 165,20 ευρώ. Ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας θεωρείται και ο χρόνος πειθαρχικής φυλάκισης πέραν έως και 20 ημερών, ανεξάρτητα αν εκτίθηκε ή όχι.

2. Χρόνος που είχε αναγνωριστεί στο παρελθόν (στρατιωτικής υπηρεσίας ή χρόνος προ εγγραφής στο τέως ΤΕΒΕ ή ΤΑΕ) θα αφαιρείται από το συνολικό χρόνο για αναγνώριση πλασματικών ετών (4 το 2011, 5 το 2012, 6 το 2013 και 7 από το 2014).

3. Σε όλες τις περιπτώσεις, για να μπορούν να αναγνωριστούν πλασματικά χρόνια, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 12 χρόνια ασφάλισης.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως και οι άλλοι ασφαλισμένοι, μπορούν να αναγνωρίζουν εκτός από τη στρατιωτική θητεία, το χρόνο σπουδών για την απόκτηση ενός πτυχίου (για τα έτη που δεν υπάρχει παράλληλα ασφάλιση) και του χρόνου ανεργίας. Οι αναγνωρίσεις μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμες ακόμη και για όσους είχαν μόνο 12 χρόνια ασφάλισης (εξαγοράζοντας 3 πλασματικά χρόνια μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 15ετία στα 65).

Κενό... για την 5ετία
Στην περίπτωση της αναγνώρισης χρόνου προ της εγγραφής στο ΤΕΒΕ - ΤΣΑ - ΤΑΕ (έως 5 χρόνια, σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό νόμο) ο ΟΑΕΕ δεν έχει αποσαφηνίσει τι θα ισχύσει (!) αναμένοντας τις οδηγίες του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η εγκύκλιος δίνει, ωστόσο, την εντολή στις υπηρεσίες να παραλαμβάνουν τα σχετικά αιτήματα των ασφαλισμένων με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι «θα προσκομίσει τα δικαιολογητικά που θα καθοριστούν»...Τα έντυπα για τις αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΕ.