Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

Ανοιχτή επιστολή προς τα Blogs, του Αρχ. Πορφύριου Παπαρούπα ...

† Αρχιμ. ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ Γ. Παπαρούπας
Σχολάρχης Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου-Γυμνασίου Αθηνών 2005 -2010 (ο τελευταίος)
e-mail : porfpap@gmail.com

Καλημέρα σας! Ὀταν προ διετίας περίπου (3-4-2009) αναρτήθηκε το, βάρος κληρικού, δυσφημηστικό και συκοφαντικό δημοσίευμα στην Ιστοσελίδα του Πρώτου Θέματος, τότε δεκάδες -΄ισως και εκατοντάδες- Βlogs ανεξέλεγκτα έσπευσαν να το αναπαραγάγουν, επειδή προφανώς αρεσκόμεθα να προβάλουμε μόνον το επιφαινόμενο κακό.Σήμερα ἀν και αναρτήθηκε από τους υπεύθυνους η Δήλωση προς αποκατάσταση της Αληθείας στις 13-1-2011 και προσωπικά την έχω αποστείλει ηλεκτρονικά σε τρεις δεκάδες περίπου blogs, δυστυχώς για την Ελληνική Δημοσιογραφία, Κ Α Ν Ε Ν Α Σ ΔΕΝ έκανε την οφειλόμενη ενέργεια να αναρτήσει τη Δήλωση, ένεκεν Αληθείας καί Δικαιοσύνης.Εσείς βέβαια δεν συμπεριλαμβάνεσθε στους οφείλέτας "προς ανάρτηση", δύνασθε όμως και να την αναρτήσετε και να σχολιάσετε τη στάση των Μ.Μ.Ε.γενικώς και των δήθεν ανεξάρτητών blogs ειδικότερα.Σας ευχαριστώ για την κατανόηση! Αρχιμ.Πορφύριος Γ. Παπαρούπας


Διευκρινίσεις του Αρχιμ. Πορφύριου

Σας διαβιβάζουμε ηλεκτρονικά τη δήλωση των δημοσιογράφων Δ.Πώποτα και Α.Καλύβα που αναρτήθηκε στην διαδικτυακή έκδοση της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα (http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=99757)» στις 13 Ιανουαρίου 2011, όπως κάναμε και με προηγούμενη δήλωση τους, η οποία είχε αναρτηθεί στις 4 Μαρτίου 2010 (http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=62565), σχετικά με δημοσίευμα τους στο διαδίκτυο στις 3-04-2009 (http://www.protothema. gr/ content. php? id= 28044) και παρακαλούμε για την συμβολή σας στην ενημέρωση του κοινού, καθώς και για την απάλειψη των όσων τυχόν υβριστικών και συκο-φαντικών για το πρόσωπό μου υπάρχουν ακόμη στις Ιστοσελίδες διάφορων blogs.

Διευκρινήσεις για δημοσίευμα

Στην Αθήνα, σήμερα, 13 Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα, οι υπογράφοντες, αφενός μεν ο εγκαλών Αρχιμανδρίτης Πορφύριος – Χρίστος ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, Δεινοκράτους 68, αφετέρου δε οι εγκαλούμενοι α. Δημήτριος ΠΩΠΟΤΑΣ του Κωνσταντίνου, και β. Μαρία ΚΑΛΥΒΑ του Τηλεμάχου, αμφότεροι κάτοικοι Αμαρουσίου Αττικής, Αποστόλου Παύλου 6, κατόπιν εκτεταμένων, αναλυτικών συζητήσεων και γόνιμης ανταλλαγής απόψεων, συμφώνησαν και συνυπογράφουν, με καλή πίστη, χωρίς διατύπωση επιφυλάξεων, τα εξής: .
1. Στις 2.7.2009 κατατέθηκε ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών Έγκληση του Αρχιμανδρίτη Πορφύριου -Χρίστου Παπαρούπα, Σχολάρχου-Διευθυν-
τή του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου και Γυμνασίου Αθηνών, κατά των Δημητρίου Πώποτα και Μαρίας (Άριας) Καλύβα, δημοσιογράφων της εφημερίδας ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, οι οποίοι είχαν προχωρήσει σε δημοσίευμα, που αφορούσε τον ως άνω εγκαλούντα. .


2. Ειδικότερα στις 3.4.2009 αναρτήθηκε στη διαδικτυακή έκδοση της εφημερίδας (http://www.protothema.gr/content.php?id=28044), δημοσίευμα αναφερόμενο στο πρόσωπο του ως άνω εγκαλούντος. Το επίμαχο δημοσίευμα με τίτλο «Έργα και ημέρες του διευθυντή του εκκλησιαστικού λυκείου», ερείδετο επί της από 1.12.2008 επώνυμης καταγγελίας - αναφοράς μητέρας μαθητή, ο οποίος φοιτούσε τότε στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Αθηνών, του οποίου Διευθυντής, ήταν ο ως άνω εγκαλών.

3. Όπως ήδη έχουν δηλώσει και επαναλαμβάνουν και σε παρόντα χρόνο οι εγκαλούμενοι, το σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας μας στη, σε βάρος του εγκαλούντος, καταγγελία εγένετο αποκλειστικά με γνώμονα την ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού, ενόψει και του γεγονότος ότι ήταν επώνυμη. Αυτό ήταν το αποκλειστικό κίνητρο μας. .

4. Συνεπώς, ουδεμία πρόθεση βλάβης είχαμε σε βάρος του εγκαλούντος. Μάλιστα, πιστοί όντες στη δημοσιογραφική δεοντολογία, μόλις ο εγκαλών μας απέστειλε στις 6.4.2009 (ήτοι λίγες ημέρες αργότερα), τις απόψεις του επί του θέματος με Εξώδικη Διαμαρτυρία-Διάψευση, αφενός μεν αποσύραμε το επίμαχο κείμενο αφετέρου δε δημοσιεύσαμε άμεσα τη διάψευσή του, (αυτούσια και με τα αυτά στοιχεία), και τη θέση του εγκαλούντος. .

Συγχρόνως, και κατά την επ’ ακροατηρίω συζήτηση της αντίστοιχης αγωγής του εγκαλούντος ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά της εφημερίδας «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» υπογράφηκε το από 23.2.2010 πρακτικό συμβιβασμού, το οποίο αναρτήθηκε στη διαδικτυακή έκδοση της εφημερίδας. .

5. Και αυτό έλαβε χώρα αφενός μεν διότι αποτελεί πάγια θέση μας ο σεβασμός των απόψεων και των δύο μερών, (άλλωστε η δικαιική αρχή audiatur et altera pars διέπει τη δημοσιογραφική δεοντολογία), αφετέρου δε, (και επειδή ο σχετικός έλεγχος περί της ουσίας του δημοσιεύματος συνεχιζόταν), διαπιστώθηκε ότι η σε βάρος του εγκαλούντος καταγγελία ήταν διάτρητη και δεν ανταποκρινόταν στην αλήθεια, με συνέπεια ο τελευταίος να πλήττεται. .

6. Προς αποκατάσταση της αλήθειας, (η οποία οφείλει να αποτελεί τη λυδία λίθο της δημοσιογραφικής δεοντολογίας), και προς άρση κάθε σχετικής παρανόησης ή αμφιβολίας, επισημαίνουμε ήδη από τις 4.3.2010 και σήμερα επαναλαμβάνουμε τα εξής : κατόπιν ενδελεχούς έρευνας που πραγματοποίησε η εφημερίδα μας, (με τη διασταύρωση όλων των στοιχείων), και με τη συνδρομή του εγκαλούντος, ο οποίος έθεσε στη διάθεσή μας επιπλέον στοιχεία και πληροφορίες, προέκυψε ότι: .

α. Ο ως άνω εγκαλών είχε ήδη υποβάλει την από 24.3.2009 έγκληση του σε βάρος της καταγγέλουσας μητέρας, επικαλούμενος σωρεία εγγράφων, μαρτύρων και λοιπών αποδεικτικών μέσων εκ των οποίων αποδεικνύεται η αβασιμότητα των εμπεριεχόμενων στη, σε βάρος του, καταγγελία ισχυρισμών. (Έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις και έχουν προσδιοριστεί ημερομηνίες δικάσιμων).

β. Ουδέποτε διατάχθηκε ή διενεργήθηκε ΄Ενορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.), σε βάρος του εγκαλούντος, βάσει της ως άνω καταγγελίας της μητέρας του μαθητή. Το αληθές είναι ότι κατόπιν ολοκλήρωσης της προκαταρκτικής εξέτασης, κρίθηκε ότι ουδεμία προϋπόθεση συνέτρεχε προς άσκηση πειθαρχικής διώξεως σε βάρος του εγκαλούντος. .

γ. Όσον αφορά την προ 15ετίας δικαστηριακή εμπλοκή του ως άνω εγκαλούντος Αρχιμανδρίτη, διαπιστώθηκε ότι αυτή είχε λήξει απόλυτα ευνοϊκά, δια της ομόφωνης απαλλαγής του για τις σχετικές κατηγορίες δυνάμει των υπ’ αριθμ. 4913/1996 και 4547/1996 Βουλευμάτων του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, καθώς και του υπ’ αριθμ. 1253/1997 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Παράλληλα, για τις αυτές συκοφαντικές κατηγορίες ο Αρχι-μανδρίτης απηλλάγη ομόφωνα - και σε επίπεδο Εκκλησιαστικής Δικαιοσύνης - δια της υπ’ αριθμ. 3/1999 αποφάσεως του Α/θμιου Συνοδικού Δικαστηρίου. .

7. Επισημαίνεται, επίσης, ότι κατόπιν ενδελεχούς έρευνας του αρχείου της εφημερίδας μας διαπιστώθηκε ότι ουδέποτε στο παρελθόν ο εγκαλών μας παραχώρησε συνέντευξη με περιεχόμενο ανάλογο με το δημοσιευθέν στις 3.4.2009 στον διαδικτυακό ιστότοπο της εφημερίδας μας. .

8. Μετά ταύτα οι εγκαλούμενοι ρητά δηλώνουμε ότι τιμούμε, σεβόμεθα και υποληπτόμεθα τον εγκαλούντα, και ουδεμία πρόθεση τρώσης της τιμής και της υπόληψης του είχαμε. Αυτός ήταν και ο λόγος τόσο της άμεσης, (στον χρόνο του δημοσιεύματος), αντίδρασης μας όσο και ο λόγος της παρούσας δήλωσης.

9. Ρητά μάλιστα, συμφωνείται ότι η παρούσα δήλωση θα αναρτηθεί εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε -15- ημερών από σήμερα, χωρίς τη φωτογραφία του εγκαλούντος, στον ίδιο ακριβώς Ιστότοπο της Εφημερίδας (id=28044), (ώστε να αποσυρθεί το δημοσίευμα αυτό και από τις Ιστοσελίδες των διαφόρων Βloggers, που συνεχίζουν να έχουν αναρτημένο το συγκεκριμένο δημοσίευμα και να παραπέμπουν ως πηγή στο ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ), και μάλιστα στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, (http://www. protothema.gr/content.php? id=28044), από την οποία μεν σήμερα απουσιάζει το επίδικο δημοσίευμα, αλλά δεν προκύπτει σαφώς ούτε ο λόγος απόσυρσης του δημοσιεύματος ούτε η ευμενής για τον εγκαλούντα εξέλιξη της υπόθεσης. .

10. Επίσης, ρητά συμφωνείται ότι η παρούσα δήλωση θα δημοσιευτεί αυτούσια και σε ένα -1- προσεχές φύλλο της Εφημερίδας, με τίτλο: «Ανάκληση δημοσιεύματος για τον Αρχιμανδρίτη Πορφύριο Παπαρούπα» εντός χρονικού διαστήματος ενός -1- μήνα από σήμερα. .

11. Μετά ταύτα ο εγκαλών δηλώνει αφενός μεν ότι αποδέχεται τις εξηγήσεις των κατηγορουμένων αφετέρου δε ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά των συγκεκριμένων εγκαλουμένων παραιτούμενος, (δια ανακλήσεως), της εγκλήσεως εκ της συγκε-κριμένης αιτίας. Αντίστοιχα οι εγκαλούμενοι ρητά δηλώνουμε ότι αποδεχόμαστε την ως άνω ανάκληση. .

12. Ωστόσο, ρητά συμφωνείται δια του παρόντος ότι σε περίπτωση κατά την οποία οι εγκαλούμενοι δεν επιμεληθούν, όπως παραπάνω δεσμεύονται, για οποιονδήποτε λόγο και ανεξαρτήτως υπαιτιότητάς τους, της πραγματοποίησης των συγκεκριμένων
δημοσιεύσεων της παρούσας δήλωσης και δη κατά τον συγκεκριμένο περιγραφόμενο τρόπο και κατά τον προβλεπόμενο χρόνο, η κατάπτωση ποινική ρήτρας, (άρ. 404 επ. ΑΚ), σε βάρος τους και εδώ και υπέρ του εγκαλούντος, ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ ( 5.000 €), για τον καθένα, (θα καταβάλει δηλ. έκαστος των κατηγορουμένων στον εγκαλούντα το ποσό των 5.000 €, ως ποινική ρήτρα).

13. Το παρόν με σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών θα καταχωρηθεί στα Πρακτικά του Δικαστηρίου, (του Α΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών), κατά τη δικάσιμο της 16ης Δεκεμβρίου 2010, όπου εισάγεται προς εκδίκαση η υπόθεση.