Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Ξεκινά η καταβολή σύνταξης και δώρου για τους συνταξιούχους του Ο.Γ.Α.

Από οποιοδήποτε κατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας (ΑΤΕ) θα μπορέσουν έως τις 10 Απριλίου να εισπράξουν τη σύνταξη Απριλίου και το δώρο του Πάσχα οι 15.000 συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α., οι οποίοι δεν έχουν μέχρι σήμερα απογραφεί.

Για την πληρωμή τους στην Τράπεζα θα πρέπει να έχουν μαζί τους:

α)την αστυνομική τους ταυτότητα και

β) απόκομμα ταχυδρομικής επιταγής πληρωμής της σύνταξής τους προηγούμενου μήνα ή το βιβλιάριο υγείας, στα οποία αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Συνταξιούχου.

Για την πληρωμή των συντάξεων επιζώντων μελών (χηρείας-ορφανικές), υποχρεωτικά θα προσκομισθεί από τους δικαιούχους και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Για τους υπόλοιπους 808.588 συνταξιούχους του Ο.Γ.Α. το δώρο και η σύνταξη θα καταβληθούν την Παρασκευή 1 Απριλίου 2011 με πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους ή λογαριασμούς ΕΛ.ΤΑ., που έχουν επιλέξει για την πληρωμή των συντάξεων.

Σύμφωνα με τον Ο.Γ.Α., όσοι συνταξιούχοι δεν έχουν απογραφεί πρέπει να φροντίσουν άμεσα να απογραφούν, με άνοιγμα λογαριασμού σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή ΕΛ.ΤΑ. για την πληρωμή της σύνταξής τους, μέχρι τις 11 Απριλίου 2011, διότι από τον μήνα Μάιο 2011 η καταβολή των συντάξεων του Ο.Γ.Α. θα γίνεται με το νέο σύστημα πληρωμής, αποκλειστικά και μόνο με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού ΕΛ.ΤΑ..

Για την απογραφή απαιτούνται το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ο Α.Μ.Κ.Α. και ο Α.Φ.Μ..

Η δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων μηνός Απριλίου 2011 και του δώρου Πάσχα 2010 ανέρχεται σε 532.723.048,76 ευρώ, ενώ οι οφειλές προς τον Ο.Γ.Α. από αγρότες που δεν έχουν πληρώσει τις οφειλές τους φθάνουν τα 300 εκατ. ευρώ.