Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

Ακόμη μια ευκαιρία θα έχουν οι Έλληνες μεγαλοκαταθέτες για να επαναπατρίσουν τα κεφάλαια που έχουν στο εξωτερικό, χωρίς τον έλεγχο του «πόθεν έσχες»

Σύμφωνα με πληροφορίες, με τροπολογία που θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή θα παρατείνονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010, τα ευνοϊκά κίνητρα για τον επαναπατρισμό των κεφαλαίων, η ισχύς των οποίων έληξε στις 15 Οκτωβρίου

Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών αποφάσισε να δώσει νέα ευκαιρία σε όσους επιθυμούν να επαναπατρίσουν κεφάλαια μετά τα στοιχεία που έλαβε από τις τράπεζες, από τα οποία προκύπτει ότι στο διάστημα 10-15 Οκτωβρίου υπήρξε αυξημένη ανταπόκριση.

Η ευνοϊκή ρύθμιση του τελευταίου φορολογικού νόμου, προβλέπει ότι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που φορολογούνται στην Ελλάδα μπορούν να μεταφέρουν κεφάλαια που βρίσκονται στην αλλοδαπή, σε προθεσμιακό λογαριασμό κατάθεσης στην Ελλάδα, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, εφόσον καταβάλλουν φόρο με συντελεστή 5% επί της αξίας των καταθέσεων που μεταφέρουν, κατά τον χρόνο της μεταφοράς. Αν τα κεφάλαια παραμείνουν κατατεθειμένα στην αλλοδαπή, οφείλεται φόρος 8% πάνω σε αυτά. Με την καταβολή του φόρου επί της αξίας των κεφαλαίων που εισάγονται εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου φυσικού ή νομικού προσώπου για τα κεφάλαια που εισάγε, ενώ δεν ερευνάται, ο τρόπος απόκτησής τους.

Επίσης μπορούν να επαναπατριστούν κεφάλαια τα οποία είναι κατατεθειμένα σε τραπεζικό λογαριασμό του εξωτερικού εφόσον ο λογαριασμός αυτός ανήκει σε ξένη εταιρία, της οποίας μοναδικός μέτοχος ή εταίρος είναι φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδας. Τα κεφάλαια αυτά μπορούν επίσης να μείνουν κατατεθειμένα στο εξωτερικό στο όνομα του φυσικού προσώπου - μετόχου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εταιρία να δώσει βεβαίωση όπου θα γράφεται αναλυτικά η σύνθεση του κεφαλαίου της.

Πρόκειται για συνήθη διαδικασία (δηλαδή κατάθεση χρημάτων σε εταιρία του εξωτερικού με έναν μέτοχο Έλληνα) που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι φορολογούμενοι που έχουν καταθέσεις εκτός Ελλάδας.

Επίσης, σύμφωνα με τη ρύθμιση επιστρέφεται άτοκα το 50% του φόρου σε περίπτωση που τα εισαχθέντα κεφάλαια τοποθετηθούν σε τίτλους δανείων του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι διακρατούνται τουλάχιστον για δύο έτη ή σε αμοιβαία κεφάλαια οποιασδήποτε μορφής (μετοχικά, κλπ.) ή διατεθούν μέσα σε δύο χρόνια από το χρόνο εισαγωγής τους για την αγορά ακινήτου, για την ανέγερση οποιουδήποτε είδους οικοδομής στην Ελλάδα ή για οποιαδήποτε άλλη επένδυση επιχειρηματικής δραστηριότητας.