Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

Αυτόφωρο και φυλάκιση έως 10 χρόνια για φοροδιαφυγή

Μέτρα - σοκ για τους φοροφυγάδες φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που παρουσίασε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου και δίνεται σήμερα για διαβούλευση. Ποινικές διώξεις και ποινές φυλάκισης μέχρι και δέκα έτη, Αυτόφωρο για μη απόδοση ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, άρση τραπεζικού απορρήτου με συνοπτικές διαδικασίες, δημοσιοποίηση ονομάτων μεγαλο-οφειλέτων και φοροφυγάδων προβλέπει το προσχέδιο του νόμου, με στόχο τα ποινικά αδικήματα φοροδιαφυγής να τιμωρούνται άμεσα και αποτελεσματικά, έτσι ώστε να επιτευχθεί φορολογική συμμόρφωση.

Όποιος συλλαμβάνεται να μην έχει αποδώσει ΦΠΑ πάνω από κάποιο ύψος θα κρατείται και θα παραπέμπεται σε δίκη.

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Οικονομικών η μετατροπή του αδικήματος της μη απόδοσης του ΦΠΑ από στιγμιαίο σε διαρκές και η ενεργοποίηση της αυτόφωρης διαδικασίας από ένα ύψος και πάνω θα αποφασισθούν σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης μετά και τη διαβούλευση.

Τα μέτρα
Το σχέδιο νόμου προβλέπει επίσης, ποινές φυλάκισης από 4 μήνες έως 10 έτη για καθυστέρηση πάνω από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα στην καταβολή βεβαιωμένων χρεών στο δημόσιο από 5.000 ευρώ και άνω. Συγκεκριμένα τα μέτρα που θέτει στη διαβούλευση η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή είναι τα εξής:

1. Θεσπίζεται τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταστολής της Φοροδιαφυγής το οποίο θα περιέχει συγκεκριμένες δράσεις και μετρήσιμους στόχους. Το πρώτο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα δημοσιοποιηθεί από το υπουργείο Οικονομικών μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2011 και θα τεθεί σε εφαρμογή εντός του Μαρτίου.

2. Το αδίκημα της μη απόδοσης ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων να μετατραπεί από στιγμιαίο σε διαρκές. Η μετατροπή του αδικήματος σε διαρκές σημαίνει πρακτικά ότι όποιος συλλαμβάνεται να μην έχει αποδώσει ΦΠΑ πάνω από κάποιο ύψος κρατείται και παραπέμπεται σε δίκη.

3. Το αδίκημα μη απόδοσης ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο, εφόσον η καθυστέρηση καταβολής τους υπερβαίνει ένα εύλογο χρονικό διάστημα ανοχής να μετατραπεί από στιγμιαίο σε διαρκές.

4. Η μη καταβολή των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών διώκεται και τιμωρείται με:

- Φυλάκιση έως 4 μήνες, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, ο οποίος συνοδεύει υποχρεωτικά την ως άνω αίτηση, υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ.

- Φυλάκιση έως ένα έτος, εφόσον το συνολικό χρέος υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ.

- Φυλάκιση έξι τουλάχιστον μηνών, εφόσον το συνολικό χρέος υπερβαίνει το ποσό των 50.000 ευρώ.

- Κάθειρξη μέχρι 10 έτη, εφόσον το συνολικό χρέος υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ.

Δεν θα ενεργοποιούνται οι ποινές εάν το ποσό που οφείλεται εξοφληθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθμό.

5. Δεν επιτρέπεται η αναστολή εκτέλεσης της ποινής στα εγκλήματα φοροδιαφυγής, αν προηγουμένως δεν καταβληθούν οι οφειλόμενοι φόροι, τέλη ή εισφορές ή πρόστιμα.

6. Δεν επιτρέπεται η μετατροπή της ποινής στα εγκλήματα φοροδιαφυγής, εάν δεν καταβληθούν οι οφειλόμενοι φόροι, τέλη ή εισφορές ή πρόστιμα.

7. Στα φορολογικά εγκλήματα που τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος εκτός από τους συνήθεις περιοριστικούς όρους (χρηματική εγγύηση, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα κ.λπ.) μπορεί να επιβληθεί και η προσωρινή κράτηση (δηλ. προφυλάκιση) αν κρίνεται ότι με το να αφεθεί ελεύθερος είναι πιθανόν να διαπράξει παρόμοια εγκλήματα φοροδιαφυγής.

8. Αυξάνεται το ποσοστό από 25% στο 50% του αμφισβητούμενου φόρου, προκειμένου να μπορεί κάποιος να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

9. Τοποθετείται Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος στο υπουργείο Οικονομικών (ΣΔΟΕ). Στα καθήκοντά του είναι η κατά προτεραιότητα και σε όλη την επικράτεια διενέργεια προανακριτικών πράξεων, καθώς και η άμεση διεύθυνση, εποπτεία, συντονισμός και καθοδήγηση της διενέργειας των ανακριτικών πράξεων.

Διατάξεις νόμων που εισάγουν απόρρητο γενικό ή ειδικό οποιασδήποτε μορφής ή επιτρέπουν την άρση αυτού με την τήρηση ορισμένων προϋποθέσεων ή καθιερώνουν αδυναμία ή περιορισμό πρόσβασης σε αρχεία και στοιχεία, δεν ισχύουν για τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και των Εισαγγελικών Λειτουργών.

Διαιτησία για την επίλυση των διαφορών
Διαιτητική επίλυση φορολογικών διαφορών. Ιδρύεται ειδικό Σώμα Φορολογικών Διαιτητών (Σ.Φ.Δ.) ως ανεξάρτητη αρχή με έδρα την Αθήνα. Έργο του Σ.Φ.Δ. είναι η διαιτητική επίλυση των φορολογικών διαφορών, εφόσον το αντικείμενό τους υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ. Φορολογικοί Διαιτητές διορίζονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και επαγγελματικής επάρκειας.

Το Φορολογικό Διαιτητικό Δικαστήριο αναλαμβάνει το έργο του ύστερα από αίτηση του φορολογουμένου, η οποία υποβάλλεται σ’ αυτό μέσα στην προθεσμία άσκησης της προσφυγής στο διοικητικό δικαστήριο και πρέπει να περιέχει όλα τα κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας στοιχεία του δικογράφου της προσφυγής. Η διαφορά επιλύεται από τρεις διαιτητές. Τον πρόεδρο των διαιτητών και τους διαιτητές ορίζει ο πρόεδρος του ΣΦΔ ανά δικάσιμο κατ’ αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους. Η δικάσιμος για τη διαιτητική επίλυση της διαφοράς δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 2 μήνες από την περιέλευση της θετικής δήλωσης του Δημοσίου για τη διαιτητική επίλυση της διαφοράς.