Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

Ερχεται η έκτακτη εισφορά στις επιχειρήσεις

Την έκτακτη εισφορά καλούνται να πληρώσουν μέχρι το τέλος του μήνα οι επιχειρήσεις που το 2009 είχαν κέρδη άνω των 100.000 ευρώ. Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων άρχισε να ταχυδρομεί στις επιχειρήσεις τα εκκαθαριστικά σημειώματα για την καταβολή έως το τέλος Ιανουαρίου της πρώτης δόσης της έκτακτης εισφοράς από την οποία το οικονομικό επιτελείο φιλοδοξεί να εισπράξει έσοδα ύψους 1 δισ. ευρώ.

Η εισφορά υπολογίζεται με κλίμακα και με συντελεστές ως εξής:

* 4% για καθαρά κέρδη μέχρι και 300.000 ευρώ
* 6% για κέρδη από 300.001 ευρώ έως και 1.000.000 ευρώ
* 8% για κέρδη από 1.000.001 έως 5.000.000 και
* 10% για κέρδη από 5.000.001 ευρώ και άνω.

Η έκτακτη εισφορά καταβάλλεται σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα Ιανουαρίου 2011. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ. Αν η καταβολή του συνόλου της έκτακτης εισφοράς γίνει μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης, χορηγείται έκπτωση 2%.