Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

Πράσινη ταυτότητα σε όλα τα κτήρια

Ημερομηνία - σταθμός θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η σημερινή για την οικοδομή και την κτηματαγορά, καθώς ενεργοποιείται η υποχρέωση έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών για τις αγοραπωλησίες και ενοικιάσεις όλων των ακινήτων που έχουν επιφάνεια πάνω από 50 τ.μ.

Η πράσινη ταυτότητα είναι υποχρεωτική από σήμερα για τα ενιαία κτίρια ενώ έχει δοθεί 6μηνη αναβολή για τις μισθώσεις ακινήτων που είναι μέρος κτιρίου (π.χ. καταστήματα, γραφεία κ.λπ.). Το πιστοποιητικό ενεργειακή απόδοσης θα εκδίδεται έπειτα από έλεγχο που θα κάνουν οι ενεργειακοί επιθεωρητές, οι οποίοι θα καλούνται από τον ιδιοκτήτη για να μετρήσουν την ενεργειακή «συμπεριφορά» του κτηρίου.

10ετή
Η «ταυτότητα» που θα ισχύει για 10 χρόνια θα κατατάσσει τα ακίνητα σε βαθμίδες ενεργειακής απόδοσης (όπως στις ηλεκτρικές συσκευές) ανάλογα με την εκτίμηση της ενεργειακής τους κατανάλωσης και θα συστήνεται η υλοποίηση εργασιών για τη μείωσή της.

Όσοι θα χρειαστούν ενεργειακό πιστοποιητικό θα πρέπει να απευθυνθούν σε ενεργειακό επιθεωρητή. Το ΥΠΕΚΑ έχει καταρτίσει μητρώο στο οποίο έχουν ενταχθεί 417 επιθεωρητές σε όλη τη χώρα. Η λίστα των επιθεωρητών ανά νομό έχει αναρτηθεί σε ειδική ιστοσελίδα ενώ πληροφορίες δίνονται και από το τηλέφωνο 210 97 97 400. Ετσι, από σήμερα κάθε συμβόλαιο που συντάσσεται στον συμβολαιογράφο θα πρέπει να έχει συνημμένο αντίγραφο του ενεργειακού πιστοποιητικού και αριθμό πρωτοκόλλου, αλλιώς δε θα γίνεται δεκτό στην εφορία.

Με εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ διευκρινίστηκε ότι η έκδοση πράσινης ταυτότητας αφορά σε ακίνητα πάνω από 50 τ.μ. δηλαδή για όλα τα μικρά γραφεία, διαμερίσματα και καταστήματα. Στην περίπτωση πώλησης ακινήτου για το οποίο δεν έχει αρχίσει η κατασκευή του, ή το ακίνητο είναι ημιτελές, η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού απαιτείται με την αποπεράτωση της κατασκευής. Τότε, ο πωλητής θα πρέπει να παραδώσει το πιστοποιητικό στον αγοραστή και η παράδοση δηλώνεται από τους συμβαλλόμενους σε συμβολαιογράφο. Το υπουργείο διευκρινίζει ότι στην έννοια κτήριο νοούνται οι νόμιμοι χώροι καθώς και όσοι έχουν τακτοποιηθεί με βάση το νόμο για τους ημιυπαίθριους.

Οι κατώτατες αμοιβές των επιθεωρητών

* Για διαμερίσματα 2,46 ευρώ ανά τ/μ. με ελάχιστη αμοιβή 185 ευρώ
* Για μονοκατοικίες 1,85 ευρώ ανά τ.μ. με ελάχιστο τα 246 ευρώ
* Για ολόκληρα κτήρια κατοικιών 1,23 ευρώ ανά τ.μ. με ελάχιστο τα 246 ευρώ
* Για επαγγελματικούς και λοιπούς χώρους πλην κατοικιών 3,07 ευρώ ανά τ.μ. με ελάχιστο τα 369 ευρώ. Για κτίρια άνω των 1.000 τ.μ. τα επιπλέον τετραγωνικά χρεώνονται με 1,85 ευρώ/τ.μ.