Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Πρόβλεψη για παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση

Επιβράδυνση της ανάπτυξης της παγκόσμιας αλλά και της ευρωπαϊκής οικονομίας προβλέπει η Παγκόσμια Τράπεζα με την έκθεσή της για τις προοπτικές το 2011 που έδωσε στη δημοσιότητα.

Ο ρυθμός ανάπτυξης της Ευρωζώνης αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 1,4% φέτος από 1,7% το 2010, ενώ για την παγκόσμια οικονομία ο αντίστοιχος ρυθμός προβλέπεται στο 3,3% από 3,9%.

Η έκθεση αναφέρει τη συνεχιζόμενη κρίση χρέους στην Ευρώπη ως έναν βασικό κίνδυνο για την παγκόσμια ανάπτυξη.

Επιβράδυνση αναμένεται και στο ρυθμό ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων οικονομιών, ο οποίος όμως παραμένει κατά πολύ υψηλότερος από εκείνο των αναπτυγμένων χωρών.

Ο ρυθμός ανάπτυξης στις αναδυόμενες οικονομίες προβλέπεται φέτος στο 6% από 7% το 2010, ενώ στις πλουσιότερες χώρες στο 2,4% από 2,8%.

Η έκθεση σημειώνει ότι η ανάπτυξη στις πλουσιότερες χώρες είναι πολύ χαμηλή για να δημιουργήσει θέσεις εργασίας για τις δεκάδες εκατομμυρίων εργαζομένων που έμειναν άνεργοι κατά τη διάρκεια της χειρότερης μεταπολεμικής οικονομικής κρίσης.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των ΗΠΑ, η οικονομία της οποίας αναπτύσσεται με ρυθμό 2,6%, αλλά η ανεργία παραμένει στο πολύ υψηλό επίπεδο του 9,4%.

Η έκθεση θεωρεί την πολιτική των πολύ χαμηλών επιτοκίων και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού ως υπεύθυνη των ανατιμήσεων των νομισμάτων αναδυόμενων χωρών.