Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Τέσσερις στους δέκα φοβούνται απόλυση

«Το 38% των Ελλήνων εργαζομένων ανησυχεί για πιθανή απόλυση». Αυτό έδειξε η έρευνα Workmonitor της Randstad, επιβεβαιώνοντας ότι η ύφεση έχει αυξήσει το φόβο της απόλυσης κατά 11% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2010.

Μόνο το 47% των εργαζομένων θεωρεί ότι η εταιρεία στην οποία απασχολούνται θα σημειώσει βελτίωση. Περισσότερο από το 1/3 των ερωτηθέντων (34%) ανέλαβαν περισσότερες ή διαφορετικές επαγγελματικές αρμοδιότητες εξαιτίας της οικονομικής κρίσης ενώ μειώθηκε από 65% σε 52%, το ποσοστό των εργαζομένων που θεωρούν ότι θα βρουν μια παρόμοια εργασία με αυτή που έχουν αν χρειαστεί.

Η έρευνα έδειξε ιδιαίτερα υψηλή ετοιμότητα των εργαζομένων να αλλάξουν εργασία μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Ο σχετικός δείκτης κινητικότητας έφτασε τις 103 μονάδες από τις 99 που ήταν στο τρίτο τρίμηνο του 2010.