Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

Αρνούμαι να παραλάβω την κάρτα, κλείνω τον λογαριασμό μου

Σας αποστέλω το κάτωθι κείμενο, το οποίο θα κοινοποιηθεί στην Εμπορική Τράπεζα ταυτόχρονα με το κλείσιμο του λογαριασμού μου σε αυτήν, για δημοσίευση κατά την κρίση σας.

Τσομπανούδης Σωτήρης
Δικηγόρος
05 Ιανουαρίου 2010

Προς Εμπορική Τράπεζα

Όπως σας είναι πιθανότατα γνωστό και σύμφωνα με πρόσφατες εξαγγελίες του αρμόδιου Υπουργού, συντόμως πρόκειται να επιχειρηθεί η καθιέρωση της λεγόμενης «Κάρτας του Πολίτη», η οποία σταδιακά θα μετεξελιχθεί σε πολυεργαλείο ηλεκτρονικών συναλλαγών, ενσωματώνοντας και άλλες κάρτες όπως η φοροκάρτα, ή άλλες διαδικασίες.

Για λόγους που άπτονται της ασφάλειας των προσωπικών μου δεδομένων αλλά και θρησκευτικών μου πεποιθήσεων, μού καθίσταται αδύνατο να παραλάβω την εν λόγω κάρτα. Η άρνηση αυτή είναι βέβαιο ότι θα επιφέρει δραματικές συνέπειες καθώς πρακτικά θα με θέσει εκτός ενεργού κοινωνικού και επαγγελματικού βίου.

Στα πλαίσια αυτά προβαίνω στο κλείσιμο του τραπεζικού λογαριασμού που διατηρώ στην Τράπεζά σας καθώς ενδεχομένως σύντομα δεν θα είμαι σε θέση να συναλλαχθώ μαζί σας.

Εκφράζω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου για την άψογη συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια και τις υπηρεσίες που μου παρείχατε και λυπούμαι διότι αναγκάζομαι για λόγους αλλότριους της μεταξύ μας σχέσης να διακόψω τη συνεργασία μας.

Με εκτίμηση
Τσομπανούδης Σωτήρης
Δικηγόρος