Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2011

Και εταιρείες θα μπορούν να ιδρύουν φροντιστήρια

Και νομικά πρόσωπα θα μπορούν στο εξής να ιδρύουν φροντιστήρια στην Ελλάδα.

Με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή η υπουργός Παιδείας ’ννα Διαμαντοπούλου, επεκτείνεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας φροντιστηρίων - πέραν των φυσικών προσώπων - και σε εταιρείες, για λόγους εναρμόνισης του εσωτερικού δικαίου με την οδηγία 2006/123/ΕΚ με την οποία ρυθμίζεται η παροχή υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.

Για να μπορεί ένα νομικό πρόσωπο να ιδρύσει φροντιστήριο στην Ελλάδα θα πρέπει σωρευτικά να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η έδρα να βρίσκεται σε χώρα - μέλος της ΕΕ

β) στους σκοπούς του καταστατικού του να περιλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και

γ) να μην έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.