Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

Πωλούνται λαχεία, Ιππόδρομος και 8 στοιχηματικές άδειες

Στην αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή για τα κρατικά λαχεία και τον Ιππόδρομο θα στραφεί αμέσως μετά τις γιορτές η κυβέρνηση , πουλώντας παράλληλα ένα σημαντικό «πακέτο» μετοχών των δύο εταιριών.

Επίσης σκοπεύει να πουλήσει οκτώ με εννέα άδειες για το διαδικτυακό στοίχημα επιταχύνοντας το άνοιγμα της αγοράς τυχερών παιχνιδιών.

Στο υπουργικό συμβούλιο ο Γ. Παπακωνσταντίνου παρουσίασε τις τελικές διατάξεις για τη ρύθμιση αγοράς τυχερών και τεχνικών παιγνίων. Εξέθεσε την κατάσταση όπως ισχύει σήμερα, για να καταδείξει πως έχουμε μια πλήρως απορυθμισμένη και χωρίς κανέναν έλεγχο αγορά τεχνικών και τυχερών παιγνίων, εις βάρος των δημοσίων εσόδων και του κοινωνικού συνόλου.

Σήμερα ισχύει γενική απαγόρευση διενέργειας τεχνικών παιχνιδιών (σε αυτά περιλαμβάνονται ακόμη και τα παιχνίδια που μπορεί να παίζονται μέσω διαδικτύου στα internet café, αλλά και οποιαδήποτε άλλη παιχνιδομηχανή που είναι εγκατεστημένη σε κατάστημα). Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καταδίκασε την Ελλάδα σε καταβολή προστίμου περίπου 32.000 ευρώ ημερησίως.

Το κυριότερο όμως, η καθολική απαγόρευση οδήγησε σε ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα, από αυτά που αναμένονταν. Σήμερα, εκτιμάται ότι στη χώρα μας λειτουργούν περισσότεροι από 250 διαδικτυακοί τόποι στοιχηματισμού, έως και 20 χιλιάδες ηλεκτρονικές μηχανές ψυχαγωγικών παιχνιδιών περιορισμένου κέρδους (AWPs) και έως και 150 χιλιάδες ηλεκτρονικοί υπολογιστές που παρέχουν παράνομα τυχερά παιχνίδια (τύπου φρουτάκια).

Συνολικά ο παράνομος τζίρος όλων αυτών των τυχερών παιχνιδιών εκτιμάται σε πάνω από 4 δισ. ευρώ ετησίως και από αυτά το Ελληνικό Δημόσιο δεν εισπράττει τίποτα.

Τα επόμενα μέτρα

Το σχεδίου νόμου που ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει:

* Διενέργεια παιγνίων μετά από αδειοδότηση
* Ίδρυση «Επιτροπής Εποπτείας Παιγνίων», η οποία θα παρακολουθεί την αγορά που ανοίγει και η οποία σταδιακά θα ενσωματώσει τις αρμοδιότητες όλων των υφιστάμενων εποπτικών αρχών.
* Ορισμό κανόνων υπεύθυνου παιχνιδιού για την προστασία των παικτών γενικά, των ανηλίκων ιδιαίτερα και της κοινωνίας γενικά (όπως ελάχιστο κόστος συμμετοχής στο παίγνιο ή στο στοίχημα περιορισμός της συμμετοχής ανηλίκων μόνο στα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, ατομική κάρτα παίκτη, ώστε να παρακολουθούνται η ηλικία και οι χρηματορροές, κανόνες απορρήτου για την προστασία των παικτών με εξαίρεση τις ελεγκτικές και φορολογικές αρχές, κυρώσεις για την παραβίαση των όρων συμμετοχής στην αγορά).
* Φορολόγηση με διοικητικά τέλη εκκίνησης και λειτουργίας, φόρος παιγνίου και στοιχήματος επί του κύκλου εργασιών, φόρος στα κέρδη των παικτών όπως από τα λαχεία.
* Ελεύθερη διάθεση τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων και διεξαγωγή τους μόνο σε αδειοδοτημένους χώρους.
* Κανόνες αδειοδότησης τυχερών παιγνίων ή στοιχήματος με παιγνιομηχανήματα
* Υποχρεώσεις φορέων με παιγνιομηχανήματα
* Κανόνες και περιορισμοί παροχής υπηρεσιών διαδικτυακού στοιχήματος στην Ελλάδα
* Αναθεώρηση του πλαισίου για το ιπποδρομιακό στοίχημα


Στόχοι των μέτρων αυτών είναι:

* Το ελεγχόμενο «άνοιγμα» της σχετικής αγοράς με στόχο την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και ειδικά των νέων, την ένταξη και παρακολούθηση σε νόμιμο πλέον πλαίσιο των διεξαγόμενων παιγνίων.
* Η διασφάλιση και είσπραξη εσόδων για το κράτος από τη ρυθμιζόμενη λειτουργία της αγοράς. Ειδικά για το 2011 προβλέπεται η είσπραξη 500 εκατ. ευρώ από την έκδοση αδειών και 200 εκατ. ευρώ από τα τέλη των τυχερών παιγνίων (τα οποία θα εισπράττονται σε ετήσια βάση).
* Η προσαρμογή των εθνικών διατάξεων στην κοινοτική νομοθεσία.


Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, τα οφέλη για τους πολίτες και την κοινωνία από το άνοιγμα και τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων συνοψίζονται στα εξής:

* Ρύθμιση της αγοράς και προστασία των παικτών, ιδιαίτερα των ανηλίκων
* Ένταξη σε πλαίσιο εποπτείας μιας αγοράς που υφίσταται και αφορά χιλιάδες παίκτες
* Είσπραξη εσόδων πάνω από 1 δισ. σε διάστημα 2-3 ετών, ποσό που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο της περικοπής των μισθών και των συντάξεων, ή στο 100% της περικοπής του ΠΔΕ.
* Είσπραξη εσόδων στη χώρα από το δημόσιο από το διαδικτυακό στοίχημα, αντί να διαφεύγουν σε εταιρίες που εδρεύουν στο εξωτερικό και σε φορολογικούς παραδείσους.