Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

Χωρίς άδεια παραμονής

Το 25% των νομίμων αλλοδαπών και των οικογενειών τους αδυνατεί να ανανεώσει τις άδειες παραμονής εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Συγκεκριμένα, 140.000 μετανάστες (στην πλειονότητά τους Αλβανοί που ζουν στη χώρα με τις οικογένειές τους) έχουν περάσει σε καθεστώς παρανομίας καθώς αδυνατούν να προσκομίσουν ενεργό σύμβαση εργασίας.

Η δυνατότητα που τους έδωσε η πολιτεία να μπλοκάρουν τη διαδικασία απέλασης μένει αναξιοποίητη λόγω έλλειψης προσωπικού στις αρμόδιες υπηρεσίες - στην Αθήνα 27 υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αλλοδαπών καλούνται να διεκπεραιώσουν αυτή τη στιγμή 120.000 εκκρεμείς φακέλους.